Psychotherapie
VermeulenMijn aanbod


Ik gebruik effectief bewezen (evidence based) behandelmethoden zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR en Schematherapie. Daarnaast gebruik ik oplossingsgerichte therapie en technieken uit de systeemtherapie en EFT (Emotionally Facused Therapy).

Onze samenwerking

Psychotherapie is alleen effectief als therapeut en cliënt (of cliëntsysteem, zoals gezin of partnerrelatie)samenwerken. Ik vraag je dan ook actief te zijn, over hetgeen besproken wordt na te denken en huiswerk of oefeningen uit te voeren. Ik bespreek regelmatig de voortgang van de therapie en wil graag weten hoe jij de therapie ervaart.

Regelmatige gesprekken en afsluiting van de therapie

Psychotherapeutische gesprekken vinden in de regel eens per week of eens per twee weken plaats, volgens afspraak. Als je niet regelmatig kunt of wilt komen en de therapie daardoor niet effectief is, kan dat een reden voor mij als therapeut zijn om de behandeling te beëindigen. Als je zelf wilt stoppen met de therapie nodig ik je graag uit voor een gesprek om de therapie te evalueren en zo nodig zorgvuldig af te kunnen sluiten.

Vertrouwelijkheid

Ik ben als behandelaar gehouden aan mijn beroepscode. Dit wil zeggen dat alles wat je mij toevertrouwt in de intake en behandeling valt onder het beroepsgeheim. Zonder jouw toestemming worden daarover geen mededelingen gedaan aan derden.