Psychotherapie
VermeulenSupervisie


Je kunt voor een supervisie- of intervisie vraag contact opnemen door een email te sturen naar: te sturen of te bellen naar 06 408 78 756.

Ik ben supervisor VGCt en begeleid ook intervisiegroepen.