Psychotherapie
VermeulenOplossingsgerichte therapie


In oplossingsgerichte therapie gaan we er vanuit dat een analyse van het probleem niet nodig is om tot oplossingen te komen. De cliënt is de expert over zijn of haar eigen leven en beschikt over talenten en krachten die kunnen bijdragen om oplossingen te bedenken en uit te voeren. samen met jou onderzoek ik wat je wilt bereiken. Door vragen te stellen zoals "Wat gaat er al goed? Wat werkt wel? en Wat wil je voor het probleem in de plaats?" zoek ik met jou naar voor jou passende oplossingen.
Het vinden van uitzonderingen is binnen de oplossingsgerichte therapie belangrijk: momenten waarop dat wat de cliënt wil, er al even is of momenten waarop het probleem er niet is of zich minder voordoet. Deze momenten zijn er altijd. De oplossingsgerichte therapie is toekomstgericht, het verleden kun je niet meer veranderen, de toekomst wel.
De focus ligt op het zien en doen: door in een situatie anders te handelen, ga je over het algemeen anders tegen het probleem aankijken.