Psychotherapie
VermeulenKlachten


Angsten

Specifieke angsten en fobie├źn, sociale angst, faalangst, verminderde sociale weerbaarheid, paniekstoornis en gevoelens van onzekerheid. Zie voor meer informatie over de behandeling van paniek, www.vgct.nl:
Meer weten over de behandeling van paniek? Bekijk dit filmpje

Dwangklachten

Dwangklachten, ook obsessieve compulsieve stoornis genoemd, zijn klachten waarbij er sprake is van obsessies en/of compulsies. Deze zijn tijdrovend en verstoren iemands welbevinden. Vaak ziet iemand zelf in dat ze overdreven of onnodig zijn. Zie voor informatie over de behandeling van dwangklachten bij kinderen, www.vgct.nl:
Meer weten over de behandeling van dwang bij kinderen? Bekijk dit filmpje.

Stemmingsklachten

Stemmingsklachten zoals aanhoudende somberheid, geprikkelde of boze stemming of stemmingsschommelingen. Zie voor meer informatie over de behandeling van depressie, www.vgct.nl:
Meer weten over de behandeling van depressie? Bekijk dit filmpje.

Emotionele problemen door ingrijpende of traumatische gebeurtenissen

Bijvoorbeeld als gevolg van een seksueel trauma of mishandeling, scheiding van ouders, pestervaringen, een ernstige of chronische ziekte, een ernstig ongeluk of na het overlijden van een dierbaar persoon. Zie voor informatie over de behandeling van trauma of PTSS, www.vgct.nl en www.emdr.nl:
Meer weten over EMDR? Bekijk dit filmpje.

Faseproblemen

Problemen samenhangend met de ontwikkelingsfase waarin het kind of de jongere zich bevindt, zoals de overgang naar de middelbare school, studenten die vastlopen in hun sociale contacten en studie of bij het zelfstandig gaan wonen. Zie voor meer informatie over de behandeling van faseproblematiek, www.vgct.nl.

Lichamelijke klachten

chronische vermoeidheid en pijnklachten, zoals langdurige hoofd en buikpijn, waarvoor onvoldoende lichamelijke verklaring voor gevonden is.

Gezins- en relatieproblemen

Zoals veelvuldige ruzies en terugkerende interactie en communicatieproblemen. Zie voor informatie over de behandeling: www.vgct.nl en www.eft.nl.

Lichte Persoonlijkheidsproblematiek

Psychotherapie gericht op hardnekkige gedragspatronen die verankerd zijn in de persoonlijkheid. Voor persoonlijkheidsstoornissen geldt de voorwaarde dat deze in een ambulante setting behandeld kunnen worden en in lichte mate aanwezig zijn. Zie voor informatie over de behandeling: www.schematherapie.nl

Bij welke klachten verwijs ik liever door?

Wanneer er sprake is van: bipolaire stoornis, chronische suïcidaliteit, laagbegaafdheid, autisme, primaire verslavingsproblematiek en bij persoonlijkheidsproblematiek die niet in een ambulante setting te behandelen is.