Psychotherapie
VermeulenSpoed


Mijn praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie raad ik je aan contact op te nemen met je eigen huisarts, de crisisdienst of de huisartsenpost.