Psychotherapie
VermeulenBetalingsvoorwaarden

Je bent, als cliënt, zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen zorgverzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoed, ben je volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dien je een verwijsbrief van je huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen. Verder dien je bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen.

Een afspraak die niet tenminste 24 uur van te voren (bij afspraken op maandag: 72 uur vantevoren) is afgezegd, wordt rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht. Een aan jou gezonden nota, dient binnen 2 weken betaald te worden. Bij de tweede of eventueel derde betalingsherinnering wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan een incassobureau. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt.

Bij betalingsachterstand is de psychotherapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten tot dat de cliënt aan zijn/ haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

NB.: mocht je gedurende een psychotherapietraject bij mij van zorgverzekering of polis willen veranderen, dan is overleg met mij verstandig ivm mogelijke verandering in vergoeding van het traject. Een veranedring kan nl. invloed hebben op de hoogte van de vergoeding van de zorgverzekering.