Psychotherapie
VermeulenGezins- en relatietherapie


Relatie- en gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat partners of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Relatie en gezinstherapie worden ook wel systeemtherapie genoemd. In de therapie kunnen de deelnemers zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het bevalt om zaken anders te doen dan voorheen.

Het doel van de therapie is het verduidelijken en benoemen van problemen, het samen met de deelnemers zoeken naar betere oplossingen en het doorbreken van vastgeroeste reactiepatronen. Hierbij wordt altijd gezocht naar en gebruik gemaakt van de eigen krachtbronnen van de betrokkenen.