Psychotherapie
VermeulenKindertherapie


Kinder- en jeugdpsychotherapie is bedoeld voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of verzorgers. Zij hebben uiteenlopende problemen op psychisch, sociaal emotioneel of gedragsmatig gebied. Deze vorm van psychotherapie wordt toegepast als de ontwikkeling van het kind verstoord dreigt te raken of stagneert.
Kinderpsychotherapie kan gebruikt worden wanneer een kind moeite heeft zich ineen ander te verplaatsen; d.w.z. moeite heeft om zichzelf en anderen als een individu te zien en moeite heeft om wensen en intenties van anderen waar te nemen. Deze behandeling kan ook gebruikt worden als een kind eigen frustraties niet goed kan verdragen, eigen impulsen niet kan beheersen, een laag zelfwaarde gevoel heeft en eigen emoties niet goed kan sturen. Veelal gaat dit gepaard met problemen in sociale contacten, een matig begrip van de werkelijkheid, onverklaarde angsten of slaapproblemen.

De therapie begint met het zorgvuldig in kaart brengen van het functioneren van het kind en zijn of haar omgeving, zoals ouders en school. Daarna wordt de behandeling gekozen die het beste aansluit bij zijn of haar problematiek. Tevens biedt de therapeut ouderbegeleiding of therapie in gezinsverband. Er is ook gezinspsychotherapie waarbij de behandeling gericht is op het hele gezin. Dit is belangrijk wanneer de gezinsleden onderdeel zijn van het probleem.