Psychotherapie
VermeulenCognitieve gedragstherapie


Cognitieve gedragstherapie is voortgekomen uit gedragstherapie en cognitieve therapie. Bij gedragstherapie ligt de nadruk op het wijzigen van gedragspatronen die emotionele problemen in stand houden. Bij cognitieve therapie ligt de nadruk meer op het wijzigen van de manier van denken die cliënten hanteren. Binnen de cognitieve gedragstherapie, ligt de nadruk soms meer op de manier van denken en interpreteren van de cliënt en soms meer op de manier van doen en laten. Meer weten over cognitieve gedragstherapie? Bekijk dit filmpje.. Zie voor meer informatie: www.vgct.nl

Gedragstherapie

In gedragstherapie hechten we veel waarde aan het gedrag van cliënten. Hoe je doet is immers van invloed op hoe je je voelt. Wie uit angst bepaalde zaken steeds uit de weg gaat, versterkt zijn angst in plaats van deze te verminderen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen, wordt eerder onzeker of geïrriteerd. Wie niet heeft geleerd hoe hij zich moet beheersen, wordt makkelijker slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. Binnen de gedragstherapie brengen we het problematisch gedrag van de cliënt in kaart. vervolgens helpen we de cliënt met behulp van oefeningen en huiswerk, om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.

Cognitieve therapie

In de cognitieve therapie hechten we veel belang aan de invloed die het denken uitoefent op het gevoelsleven. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen steeds vanuit een negatief standpunt beziet, wordt gemakkelijker somber, angstig of geïrriteerd.

In de cognitieve therapie onderzoeken we of we die negatieve wijze van denken wel terecht is. Een dergelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar beangstigende gedachten, doe ik in nauwe samenwerking met de cliënt. Hierdoor ontdekt de cliënt dat die negatieve gedachten niet altijd kloppen. Waar dat relevant is, zoeken we naar meer positieve standpunten en gedachten. Daarbij maken we gebruik van oefeningen en huiswerkopdrachten. Zo leert de cliënt meer reële gedachten toe te passen, zodat hij of zij controle ervaart over zijn of haar gevoelens en gedrag in situaties.