Psychotherapie
VermeulenEMDR


EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing, en het is een relatief nieuwe therapievorm die gebruikt wordt bij de behandeling van posttraumatische stressklachten en andere angstklachten die ontstaan als gevolg van herinneringen aan akelige gebeurtenissen. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van de behandeling worden toegepast.

De herinneringen aan de akelige gebeurtenissen kunnen zodanig in het geheugen zijn opgeslagen dat er klachten ontstaan die belemmerend werken op de ontwikkeling van het kind of het functioneren van de volwassene. EMDR maakt het mogelijk om van die nare herinneringen gewone herinneringen te maken. Dit gebeurt door de cliƫnt sterk te laten denken aan de nare gebeurtenis en daarbij nog wat anders van hem/haar te vragen, zoals het maken van oogbewegingen of het luisteren naar tikjes.

Hierdoor komt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, vaak in combinatie met gevoelens en lichamelijke sensaties, zoals spanning en pijn, die gekoppeld zijn aan de traumatische gebeurtenis. Vervolgens vervagen deze langzaam maar zeker en raken de herinneringen hun emotionele lading kwijt. Soms ontstaan er nieuwe gedachten of inzichten die een andere, minder bedreigende betekenis aan de gebeurtenis geven. Uiteindelijk worden het 'gewone' herinneringen die in het hier en nu geen akelige gedachten en gevoelens meer oproepen. Zie voor meer informatie: www.emdr.nl