Psychotherapie
VermeulenCrisis & Waarneming


Mijn praktijk heeft geen faciliteiten voor opvang buiten kantooruren. In geval van een onvoorziene crisissituatie raad ik je aan contact op te nemen met je eigen huisarts, de crisisdienst of de huisartsenpost.

Waarneming

Bij langdurige afwezigheid, zoals bijvoorbeeld vakantie of ziekte, heb ik een waarnemingsregeling. Deze regeling houdt in dat ik, als therapeut, of een collega-therapeut, inschat of overbruggende gesprekken nodig zijn. Cliƫnten kunnen, indien nodig, contact opnemen met de waarnemende collega-therapeut.